Trình chiếu - Giảng dạy

-8%
Máy chiếu Viewsonic TS512B

Máy chiếu Viewsonic TS512B

11.499.000₫

GNY: 12.500.000₫

-9%
Máy chiếu Viewsonic PX725HD

Máy chiếu Viewsonic PX725HD

25.600.000₫

GNY: 28.000.000₫

-25%
Máy chiếu ViewSonic PA502SP

Máy chiếu ViewSonic PA502SP

8.150.000₫

GNY: 10.800.000₫

Máy chiếu BenQ MS550

Liên hệ
0246 265 9998

-20%
Máy chiếu ViewSonic PA502XP

Máy chiếu ViewSonic PA502XP

9.900.000₫

GNY: 12.300.000₫

Máy chiếu ACER P5330W

Liên hệ
0246 265 9998

-11%
Máy chiếu Optoma XA510

Máy chiếu Optoma XA510

9.100.000₫

GNY: 10.200.000₫

-13%
Máy chiếu Optoma SA500

Máy chiếu Optoma SA500

10.000.000₫

GNY: 11.500.000₫

-5%
Máy chiếu vật thể Epson ELP DC21

Máy chiếu vật thể Epson ELP DC21

14.800.000₫

GNY: 15.500.000₫

-4%
Máy chiếu vật thể ELMO - LX1

Máy chiếu vật thể ELMO - LX1

11.500.000₫

GNY: 12.000.000₫

-5%
Máy chiếu vật thể ELMO - MX1

Máy chiếu vật thể ELMO - MX1

9.499.000₫

GNY: 10.000.000₫