Máy chấm công vân tay

-14%
Máy chấm công vân tay MITA 4000TID-C

Máy chấm công vân tay MITA 4000TID-C

3.300.000₫

GNY: 3.840.000₫

-11%
Máy chấm công vân tay Gigata 879C

Máy chấm công vân tay Gigata 879C

3.990.000₫

GNY: 4.500.000₫

-17%
Máy chấm công vân tay di động MITA 009
-26%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 2400
-20%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000AID
-9%
Máy chấm công vân tay Zkteco K21

Máy chấm công vân tay Zkteco K21

2.000.000₫

GNY: 2.200.000₫

-17%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 2200
-20%
Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

1.600.000₫

GNY: 2.000.000₫

-12%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 2000